Asociácia spotrebiteľov Slovenska
 
TEST magazín


Doterajšie televízne spotrebiteľské relácie sa nestretli s primeraným ohlasom u divákov (možno preto, že boli viac "spotrebiteľskými reláciami" než "reláciami pre spotrebiteľov"), čo však neznamená, že takýto typ relácie by nemal existovať. Aj verejnoprávne televízie vo vyspelom svete majú obdobné periodické relácie zaoberajúce sa ochranou a informovaním spotrebiteľov.

Asociáciou spotrebiteľov Slovenska vyrába od marca 2003 cyklickú televíznu reláciu pre spotrebiteľov s názvom TEST magazín. Zmyslom tejto relácie je vychovávať diváka, aby si začal uvedomovať a následne v bežnom živote uplatňovať svoje spotrebiteľské práva. Informovať o aktuálnych spotrebiteľských problémoch na Slovensku a na príklade vyspelých európskych krajín informovať aj o možných riešeniach. Zároveň informovať o kvalite a nekvalite výrobkov formou porovnávacích spotrebiteľských testov. Spotrebiteľ má pri nákupoch právo na výber a informácie. Toto právo je však len hypotetické, pretože informácie o výrobkoch a službách môže spotrebiteľ čerpať len z reklamy, ktorá samozrejme neuvádza úplné a korektné informácie o vlastnom výrobku. Ročne sa na Slovensku vynakladá vyše 1,5 miliardy korún na reklamu, ak by sa rovnaká suma vynaložila na pravdivé informovanie spotrebiteľov o skutočných vlastnostiach výrobkov a služieb, až potom by bolo dôsledne naplnené spotrebiteľovo právo na výber a informácie. Tento ideálny stav je utópiou ale TEST magazín sa aspoň sčasti pokúša narušiť hegemóniu informácií z reklamy. Zmyslom relácie TEST magazín je byť praktickým pomocníkom spotrebiteľov a zvyšovať kvalitu ich života.Plán vysielania TEST magazín v roku 2004 na     2

deň pondelok utorok streda štvrtok piatok sobota nedeľa
vysielací čas   19:50 21:30 19:50 21:30   14:30
relácia   TEST magazín 1 TEST magazín 1 TEST magazín 2 TEST magazín 2   TEST magazín 1+2
premiéra/repríza   premiéra repríza premiéra repríza   repríza 
made by   See author's page