Asociácia spotrebiteľov Slovenska
 
Linky

Medzinárodné organizácie

Európska komisia - spotrebiteľské záležitosti   http://europa.eu.int/comm/consumers
International Consumer Research and Testing   http://www.international-testing.org
Consumers International   http://www.consumersinternational.org/homepage.asp
Európska spotrebiteľská organizácia BEUC   http://www.beuc.org/Content/Default.asp


Slovenské orgány na ochranu spotrebiteľov

MH SR odbor ochrany spotrebiteľov   http://www.economy.gov.sk/index/go.php?id=498
Slovenská obchodná inšpekcia   http://www.soi.sk
Štátna veterinárna a potravinová sppráva SR   http://svssr.sk
Štátny zdravotný ústav   http://www.szusr.sk
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR   http://www.normoff.gov.sk/unms_sr/index.html


Naše spolupracujúce oraganizácie

Slovensko: Združenie slovenských spotrebiteľov   http://www.zss.sk
Nemecko: Stiftung Warentest   http://www.stiftung-warentest.de
Rakúsko: Verein für Konsumenten-information - VKI   http://www.konsument.at
Belgicko: Association Belge des Consommateurs - Test-Achats   http://www.test-achats.be
Česko: Sdružení obrany spotřebitelů České republiky - SOS   http://www.spotrebitele.cz
Rusko: Interrepublican Confederation of Consumers Societes   http://www.spros.ru 
made by   See author's page