Asociácia spotrebitežov Slovenska
 
KontaktAssociácia spotrebitežov Slovenska (ASSK)

Vazovova 7

811 07   Bratislava
Email:  redakcia@test-magazin.sk

Tel:  +421 / 905 / 768 906 
made by   See author's page